Technické informace

Rozměry pojízdného lešení HAKI UNIVERSAL

a) Rozměry podvozku

Typ č. 1 2 3 4 5
Délka (m) 3,18 2,58 2,58 2,58 1,38
Šířka* (m) 1,49 1,49 1,29 0,95 1,49
Výška (m) 0,37 – 0,78

*Maximální rozměr daný rameny mobilních adaptérů, určenými k alternativní montáži stabilizátorů.

Podvozek pojízdného lešení HAKI UNI

Podvozek UNIVERSAL se skládá ze čtyř mobilních jednotek stavitelných a dvou dvojic rozpěr příslušných délek, spojených čepy se závlačkami. Mobilní jednotka stavitelná (obr. 3) je skupina sestavená z mobilního adaptéru, držáku kola s pohybovým šroubem a bržděné rejdovací jednokolky. Rozpěry jsou spojovací nosníky z uzavřených čtvercových dutých profilů v délkách odpovídajících rozměrům pole lešeňové nástavby HAKI.

b) Rozměry pojízdného lešení UNIVERSAL

Typ č. 1 2 3 4 5
Délka (m) 3,05 2,45 2,45 2,45 1,25
Šířka (m) 1,25 1,25 1,05 0,71 1,25
Šířka se stabilizátory (m) 3,25 – 3,65 3,25 – 3,65 3,05 – 3,45 2,71 – 3,11 2,67* - 2,95
Výška podlahy (m) 1,5 – 12,4 1,5 - 9,6 1,5 - 9,6 1,5 - 9,6 1,5 - 11,0

* Stabilizátor 1 se spojnicí Q >> rozšíření základny o 0,71 – 0,85 (m) dle vysunutí

Pozn.: výška při zasunutých mobilních jednotkách; délka a šířka jsou vztaženy k osám sloupků lešeňové nástavby.

Pro větší stavební výšky PL je nutno použít stabilizátory, které zvětšují šířku základny a tím i stabilitu lešení. Aplikace stabilizátorů rozšíří základnu jedno nebo oboustranně o 1,0 – 1,2 m v závislosti na jejich vysunutí.

Nosnost lešení

  • Rovnoměrné zatížení pracovní podlahy (HD 1004) třída 3: 2,0 kN/m 2 .
  • Zatěžována smí být pouze jedna podlahová plocha.

Schéma pojizdného lešení

Schéma pojizdného lešení HAKI