PPřemostění příhradovými nosníkyřemostění příhradovými nosníky

  • Nosníky přemostění řeší situaci, kdy  je nutné lešením překlenout vzdálenost od 4m do 8m. Tyto dílce vynikají tuhostí konstrukce a vysokou únosností.
  • Tyto dílce umožňují překlenutí například vchodů, vjezdů, průjezd automobilů.

 Nosníky přemostění s přírubou jsou robustní svařencenavazující na rozměr podélníku 3,0 a 2,4 m a umožňují přemostit dvojnásobek délky odpovídajícího pole, jejich rozměr je tedy 6,05 a 4,85m.

 Nosníky přemostění s přírubou

Nosníky přemostění s nastavovací spojkou jsou svařované příhradové nosníky s délkou 6,2 a 2,09m. Oproti prvnímu typu jsou univerzální, lze je použít pro různé délky překlenovaných polí a spojit spojkami v jediný nosník délky 8,29m. 

 Nosníky přemostění s přírubou